شماره واتزآپ

+۱۶۴۷۶۴۶۶۱۶۶

ایمیل ما

info@litimmigration.ca

آدرس

۷۶۰۸ Yonge St, Thornhill, Ontario.

در تماس باشید

مرحله سوم: بستن قرارداد و ارسال مدارک

زمانیکه مدل مهاجرت و اقامتتان در کانادا مشخص شد، یک کارشناس همواره پیگیر کارهای شما خواهد بود. در این زمان شما میبایست مدارک مورد نیاز را برای سازمان LIT ارسال کنید.

مرحله دوم: مشاوره

با توجه به اطلاعات ارسالی که بصورت محرمانه نزد سازمان LIT محفوط می ماند، کارشناسان ما مشاوره و راهنمایی دقیق مهاجرت به کانادا را به شما ارائه خواهند کرد.

مرحله اول: تکمیل فرم ارزیابی

اطلاعات کامل خود را در فرم ارزیابی وارد نمایید. جهت دریافت یک مشاوره دقیق و کامل مهاجرتی، تمامی اطلاعات فرم ارزیابی را بصورت صحیح و واقعی وارد کنید.