نقش مهاجران در رفع نیازمندیهای بازار کار کانادا پس از پایان کرونا

بر اساس گزارش خبرنامه اداره مهاجرت کانادا پس از پایان همه گیری ویروس کرونا تازه واردان و دانشجویان بین المللی در رفع…

کانادا یکی از برترین کشورها برای پذیرش دانشجویان بین المللی

بر اساس اعلام خبرنامه اداره مهاجرت، کانادا یکی از کشورهایی است که برای دانشجویان بین المللی دارای شرایطی ایمن و پایدار است،…