برنامه اجباری قرنطینه مسافران در کانادا

مسافران حتی در صورت نداشتن علائم ویروس کرونا باید به مأموران مرزی ثابت کنند که دارای برنامه ای مناسب برای قرنطینه ی…