آیا برای مهاجرت به کانادا نیازی به وکیل است؟

یک سوال همیشگی برای افرادی که قصد مهاجرت دارند این است که آیا برای مهاجرت نیازی به وکیل دارند یا خیر؟ در…

یک سازمان جدید جهت نظارت بر فعالیت مشاوران مهاجرت به کانادا

مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا از لزوم تاسیس یک نهاد مستقل برای رسیدگی به فعالیت های مشاوران مهاجرت خبر داد، اجرایی شدن…