کانادا در لیست تاثیر گذارترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱

مجله ی CeoworldT، کانادا را در لیست تاثیرگذارترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ قرار داده است. این مجله کشورها را بر اساس…

شرایط بیمه در کانادا برای مهاجران به تفکیک روش های مهاجرت

اگر هنوز به کانادا وارد نشده اید اما قصد مهاجرت دارید لیست زیر به شما کمک خواهد کرد تا با شرایط دریافت…

سیستم بهداشت و درمان کانادا برای مهاجران چگونه است؟

آیا به عنوان یک مهاجر هنگام ورود به کانادا به بیمه درمانی نیاز دارم؟ سیستم بهداشت و درمان کانادا برای مهاجران چگونه…